Leemans Archeologie voorziet met haar eigen KNO sr archeologen en gespecialiseerd materieel in samenwerking met de overheid voor het veilig stellen van onze historische erfenis. Tijdens bv prehistorische Romeins en conflict archeologische werkzaamheden worden vaak vervuilingen of zelfs explosieven aangetroffen. Dit zorgt vaak voor een structureel timemanagement probleem voor de opdrachtgever en betrokken aannemers. Leemans Speciaalwerken heeft al deze werkzaamheden met eigen materieel in huis zodat deze niet afhankelijk is van verschillende agendas en de geplande werkzaamheden daar zo min mogelijk hinder van ondervinden. Leemans heeft op verzoek van het SIKB de leidraad geschreven voor de branche hoe om te gaan met archeologische en explosieven opsporingswerkzaamheden.