Leemans Sloopwerken Sanering

Leemans is gespecialiseerd in complexe sloopwerken die vaak gepaard gaan met inzet van meerdere disciplines zoals deelsanering in de industrie, asbest verwijdering of vervuilde grond. Vaak kan dit ten koste gaan van de continuïteit van bedrijfsprocessen. Leemans past haar sloop procesbeheer toe om dit zoveel mogelijk te kunnen voorkomen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

Tijdens de sloop wordt het project begeleid door specialisten van Leemans Milieu consultants Leemans logistiek en Leemans Containerservice voor het beheer van de ontstane afvalstromen. De afvalstromen kunnen vervolgens bij Leemans Recycling worden verwerkt. Leemans Sloopwerken werkt conform de norm SC-530.