Met eigen materieel voor o.a. op spoorwegen voert Leemans werkzaamheden uit voor internationale gerenommeerde partijen zoals overheden en branchegerichte ondernemingen.

Iedere opdracht wordt in het GWW-team besproken en als gedetailleerd plan aan de opdrachtgever voorgelegd. De jarenlange ervaring die Leemans hierin heeft, maakt dat zand en water elementen zijn die geen geheimen meer hebben. Dat is te zien aan de projecten die de Vriezenveense onderneming voor verschillende overheden en organisatie heeft mogen uitvoeren.

Voor de diverse disciplines heeft Leemans een eigen wagenpark dat aan alle gestelde eisen voldoet. Van kippertransporters, zandschoppen en bulldozers tot pontons en asfalttransport.

Waterbouwkundige projecten

Waterbouwkundige projecten, zoals het verruimen, onderhouden en saneren (baggerwerkzaamheden) van waterwegen is een specialiteit van Leemans. Door de klimaatverandering komen er steeds meer pieken en dalen in de wateraanvoer. De expertise die Leemans hierin heeft opgebouwd, maakt dat zij met grote regelmaat door (semi)overheden wordt ingehuurd om de natuurlijke water aan- en afvoer in een gebied een perfecte loop te geven.

Dit bereiken wij met inzet van het multidisciplinair werkschip de BISAM welke ook ingezet kan worden voor complexe archeologische en uxo/explosieven opsporingswerkzaamheden. De Bisam beschikt over gespecialiseerd survey/detectie apparatuur om waterwegen te onderzoeken op eventueel achtergebleven explosieven uit wo2 of aanwezige vervuilingen.

De vrijkomende baggerspecie wordt uiteraard door Leemans volgens de huidige milieunormen verwerkt.